Bedre digitalt samarbejde og dialog i Hillerød kommune

Precio Fishbone har etableret en digital arbejdsplads og nyt intranet baseret på Office 365 og Omnia til Hillerød Kommune. Løsningen er målrettet kommunale behov og giver et fundament for en bedre dialog på tværs af organisationen via nye digitale kommunikationskanaler

Hillerød Kommune som organisation 

Hillerød Kommune er en organisation med ca. 4.900 ansatte. I organisationen er de 400 som befinder sig på Hillerød Rådhus, resten er fordelt ud på kommunens decentrale institutionerne. Hillerød Kommune er delt op i mange afdelinger, og det har derfor været en udfordring for Hillerød Kommune med digital understøttelse, da det oftest ikke har været let at kommunikere på tværs af organisationen via de gængse kanaler. I en større organisation som Hillerød Kommune er et intranet vigtigt for at kunne understøtte og hjælpe organisationen på vej til målet om at være en samarbejdende organisation. Målet er at intranettet gør det muligt for personalet, at kommunikere på tværs af organisationen, mellem forvaltninger og i egen afdeling - digitalt, simpelt og hurtigt.  

Hvorfor valgte Hillerød Kommune Omnia som digital platform 

Hillerød Kommune ville have et Intranet som hang mere sammen med deres andre SharePoint samarbejdsrum. Førhen havde Hillerød Kommune udfordinger med at strukturere og organisere dokumenter, vejledninger og filer, hvilket gjorde det svært for medarbejdere at finde, hvad de skulle bruge. Ønsket var at få implementeret en digital arbejdsplads som kunne hjælpe med at give struktur, samt at få skabt dialog på tværs af organisationen. For Hillerød handlede det om at intranettet skulle have en simpel og sammenhængende struktur og derfor blev Omnia valgt: 

“Vi har valgt Omnia intranet, da det lever op til mange af de ønsker og mål vi havde med et nyt intranet for Hillerød Kommune. Omnia giver mulighed for at skabe en dialog blandt medarbejderne på tværs i organisationen mellem kommunens mange enheder". Udtaler Ulla Iess Andersen, Projektleder & Kommunikationskonsulent, Hillerød Kommune

Med Omnia får Hillerød Kommune muligheden for at arbejde mobilt og at mindske afstanden mellem rådhuset og kommunens institutioner. Dermed kan medarbejdere i kommunen lettere dele viden med hinanden, samt hele tiden give den mest optimale service til deres borgere. 

Samarbejdet mellem Hillerød Kommune og Precio Fishbone 

Den nye digitale arbejdsplads har gjort det nemmere for medarbejderne at navigere rundt og finde de dokumenter de søgte. En bruger undersøgelse Hillerød Kommune selv lavede viste at brugerne var meget tilfredse med deres nye digitale arbejdsplads. På baggrund af medarbejderundersøgelsen udtaler Ulla Iess Andersen: 

”Vi har arbejdet med Precio Fishbone og Omnia fra april til september 2018. Som forventet, i sådan en proces, har der været udfordringer undervejs i forhold til at lære Omnia og SharePoint at kende, men vi klarede dem ved hjælp af et godt samarbejde og god dialog med Precio Fishbone. Hilda, som vores nye intranet er døbt, er blevet godt modtaget. Mange har givet udtryk for, at det er et levende og brugervenligt intranet, og de er positive overfor de nye muligheder for dialog og samarbejde. Vi er stadig i en proces med at lære systemet at kende, men det er mit indtryk, at vores redaktører også har taget Omnia til sig, da det er nemt at redigere i.”

"Vores brugere er glade for Omnia" 

I forlængelse af samarbejdet med Hillerød Kommune har vi i Precio Fishbone interviewet Christina Lyk Mogensen, intranetansvarlig i HIllerød Kommune, som fortæller om samarbejdet. Klik på billedet nedenfor og se videoen.