Dokument: 15 intranet best practices

Planlægger du et nyt eller fornyet intranet? Så bør du downloade dette dokument for at se skærmbilleder og eksempler på 15 gode praksis for intranet i scenarier som f.eks::

  • Startside, lokationssider, afdelingssider.
  • Det redaktionelle knudepunkt og en brugervenlig publiceringsoplevelse.
  • Tilpasset søgning og navigation.
  • Onboarding-portal og læringscenter.
  • Videndelingssamfund.
  • Driv mere effektive projekter i Teams.
  • Visualiser processer og forbedr dokumenthåndtering.
  • Lad intranettet fungere som den digitale arbejdsplads hub.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om, hvordan Omnia kan støtte din organisation fremadrettet, så kontakt os for en første drøftelse.