Præsentation af top 10 intranet trends for 2024

På tærkslen til et nyt år er virksomheder i gang med at planlægge højne deres intranetoplevleser for at afstemme dem med slutbrugernes forventninger. Baseret på nye undersøgelser og indsigter fra professionelle inden for kommunikation, IT og HR funktioner, så er her top 10 intranet trends, som mellemstore og store vikrsomheder forventes at prioritere i 2024.

Vi har opdelt prognoserne i fire sektioner, der er relateret til fælles intranetmål: at forbedre kommunikationspraksiser, højne medarbejderengagementet, booste brugeroplevelsen og drive produktiviteten i det daglige arbejde. Kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Forbedrede kommunikationspraksisser

1. Moderne og pålideligt indhold

Når det drejer sig om at forbedre indholdet på et intranet, så plejer intern kommunikationsteams at fokusere på to aspekter: at modernisere indholdet og at sikre det er pålideligt.

I det første aspekt så bliver banebrydede AI teknologi integreret med intranet og gør det muligt at lave mere effektiv kommunikation og indholdshåndtering. Mange virksomheder er allerede begyndt at bruge AI til at forbedre skabelsen og kvalitetssikringen af indhold, mens andre planlægger at begynde den proces i 2024.

Der er også sket et skift mod at bruge video oftere på bekostning af traditionelle informationssider og nyhedsartikler. Derudover forventes intranet indhold at blive tilpasset mobile brugsmønstre, fordi det er mere almindeligt, at slutbrugerne ikke bruger mere end et minut på hver nyt opslag.

Organisationer prioriterer også at styrke informationpolitikker for at sikre, at indhold altid er korrekt og opdateret. Mantraet her er, at slutbrugere altid skal kunne stole på indhold, der udgives af organisationen, såsom instruktioner, organisationsdiagrammer, produktinformation, håndbøger osv. Vi ser, at kunstig intelligens også kan anvendes til dette formål, eksempler inkluderer analyse af GDPR-overholdelse eller tone of voice på informationsider på tværs af et intranet.

2. Fremskridt for multi-channel publicering

Mange virksomheder hævder at igangsætte initiativer for at udvilke multi-channel publicering og søger muligheder for at publicere indhold ét sted og få det vist på adskillige klienter og enheder. De to mest almindelige eksempler er forbedringen af brugen af Microsoft Teams, Viva Engage og intranet mobilapps.

Respondenterne planlægger at udrulle den fulde intranetoplevelse i Teams, så der er adgang til ikke kun nyheder, events og indlæg, men til alt indhold og alle værktøjer. Det skal også nævnes, at der arbejdes med automatisk publicering af nyhedsindlæg i company-wide Teams kanaler og/eller feeds i Viva Engage.

Mange virksomheder fokuserer på at lancere en intranet mobilapp. Og for dem, der allerede har en, så er prioriteringen at inkludere medarbejdere i marken i den nuværende opsætning. Faktisk ser det ud til, at investering i forbedret support til medarbejderne i marken er så meget i fokus, at det kunne være nævnt som en trend i sig selv.

Der er ogsp øget interesse for digital skiltning, der viser nyheder, events, indikatorer, lokale widgets og meget mere på store skærme rundt omkring i virksomhedernes faciliteter.

Endelig kunne nyhedsbreve gøre et comeback i 2024, da undersøgelsernes respondenter nævner dette som en måde at nå ud til de brugere, der sjældent bruger intranet.

3. Evaluering for at optimere kommunikation

Måske kan vi se et vist paradigmeskift I tilgangen til intern kommunikation? Efter at have prioriteret effektiv publicering længe, så kan vi nu se, at virksomhederne skifter til at have mere fokus på at sikre robuste analytics værktøjer.

Respondenterne anerkender i stigende grad behovet for at bevæge sig væk fra kvalitative vurderinger og et fokus på målinger og indsigt – ofte med det formål at demonstrere intranettets konkrete værdi for slutbrugerne. Det ønskede mål inkluderer rapporter om brug, rækkevidde, brugermønstre og interaktioner opdelt efter organisatoriske strukturer, geografi, burgergrupper og enheder.

Desuden afspejler den stigende interesse i at benchmarke disse resultater mod foruddefinerede mål en målsætning om løbende forbedring. Vced at evaluere løsningen op mod specifikke mål kan virksomheder finjustere deres kommunikationsstrategier, træffe informerede beslutninger om fremtidige roadmaps og sikre, at økosystemet for intern kommunikation er i oversensstemmelse med målene.

Essensen af trenden understreger skiftet mod en datadrevet tilgang, hvor analyser bliver afgørende, ikke kun for at kunne vurdere tidligere præstationer, men også for at styre kursen mod mere effektiv og målrettet kommunikation fremadrettet.

Højne medarbejderengagementet

4. Styrket support til medarbejderens livscyklus

Mange virksomheder planlægger at bruge intranettet til at styrke den overordnede support til medarbejderens livscyklus og forbedre, hvordan folk oplever deres ansættelsesforhold fra rekruttering til de forlader virksomheden flere år senere. Inden for dett eområde er tre emner øverst på trendskemaet: onboarding, kompetenceudvikling og videndeling.

Vi forventer at se flere intranet, der inkluderer portaler for at understøtte en smidig onboarding og introduktion af nye talenter, og som hjælper nye medarbejdere med at lære om kulturen, organisationen, produkter, faciliteter, mennesker og meget mere. Derudover håber HR ansatte at kunne gøre onboarding mere ensartet på tværs af virksomheden, og mange har foreslået en struktureret onboarding med dette formål.

Flere virksomeder planlægger at bruge intranettet til at publicere online mikro-moduler for at understøtte udviklingen af nye færdigheder og investere i videndeling fgor at opbygge en fælles vidensbase og frigive visdommen fra masserne.

5. Styrkelse af virkomshedskulturen

En stigende stjerne i årets trendprognose er styrkelse af virksomhedskulturen. Fra ikke at have været med i top-10 forudsigelser sidste år, hører vi nu mange organisationer diskutere intranettet som et anvendeligt redskab til at fremme inklusion, forstærke medarbejdernes stemmer, give kanaler til feedback og styrke forholdet til og mellem medarbejdere.

Et flertal af intranetejere har planer om at fremme initiativer inden for mangfoldighed og inklusion, dele succeshistorier og fejre kulturelle begivenheder. De planlægger også at bruge funktioner som afstemninger og undersøgelser for at forbedre forståelsen af medarbejdernes stemme og indarbejde feedbackkanaler for at gøre medarbejderne mere involverede i kontinuerlige forbedringer af deres forretning.

Flere virksomheder håber også at se mikro-blogging på deres intranet for at give brugerne mulighed for at dele hurtige opdateringer, indsigter eller tanker med kollegaer. Ved at følge kollegaer forbliver medarbejdere forbundet og informeret om hinandens bidrag, hvilket fremmer en følelse af fællesskab..

Vi bifalder bestemt initiativer til at bruge intranettet til at styrke kulturen, et område der har været lidt uudnyttet i årevis.

6. Anerkendelse af medarbejderbidrag

Udover at have planer om at udruste medarbejdere med relevante værktøjer og information ønsker mange virksomheder at bruge intranettet til at skabe en ånd af anerkendelse, værdsættelse og fejring af medarbejderes bidrag.

Det mest almindelige koncept, der nævnes af intranetejere, er muligheden for, at medarbejdere kan anerkende og rose kollegaers eller teams præstationer. Ønsket omfatter også at fremhæve nye kollegaer, jubilæer eller månedens medarbejder.

Denne prognose inkluderer også indførelse af gamification-elementer på intranettet, såsom at medarbejdere optjener badges for at dele viden, fuldføre opgaver eller bidrage til samarbejdsprojekter. Implementering af leaderboard eller anerkendelse af topbidragsydere på intranettet kan også vise enkeltpersoner, der bidrager med værdifulde indsigter eller deler erfaringer.

At bruge et intranet til anerkendelsesprogrammer, hvor medarbejdere anerkendes for enestående præstationer, innovative ideer eller at gå ud over deres ansvarsområde, vil hjælpe med at styrke en positiv arbejdskultur.

Boost af brugeroplevelsen

7. Forbedring af søgningen

At levere en fantastisk brugeroplevelse, selvom indholdet vokser dag for dag, kan være en udfordrende opgave. Men at gøre det nemt for slutbrugerne at finde det indhold eller den ressource, de leder efter, er et centralt element i den overordnede brugeroplevelse.

I det kommende år forventer vi, at virksomheder omfavner AI-drevet samtale-søgning for at give brugerne en mere intuitiv og naturlig søgeoplevelse. Naturligt talesprogsbehandling gør det muligt for brugerne at interagere med intranetsøgningen, som om de talte med en vidende kollega, der har læst og husker alt intranetindhold.

Mange virksomheder planlægger også at bruge en kombination af søgeanalyser og brugerfeedback til at forbedre den 'traditionelle' søgeoplevelse. Omfattende statistik, herunder top-søgetermer, opgivne søgninger, nul søgninger og mere, analyseres for at få indsigt i søgepræferencer og trends. Derudover vil feedback fra slutbrugere give dedikerede søgeadministratorer værdifulde indsigter til kontinuerlige forbedringer af søgefunktionaliteten.

Intranetejere nævner også fremhævede søgeresultater og selvstændige søgeapplikationer, såsom at finde kollega eller finde produkt, som mulige måder at forbedre søgeoplevelsen på.

8. At give en personaliseret brugeroplevelse

Et fælles mål er, at et intranet skal være virkelig relevant for hver enkelt bruger, ikke kun halvt relevant for en fælles medarbejderstab. I 2024 fokuserer organisationer på at skabe en bedre og mere relevant intranetoplevelse ved at omfavne nøglemæssige trends for at tilpasse indhold og ressourcer til individuelle præferencer og behov.

Også i dette tilfælde er kunstig intelligens i fokus. Da mange virksomheder undersøger, hvordan AI kan støtte personalisering ved at tilbyde medarbejdere skræddersyet indhold baseret på deres roller, præferencer og arbejdsmønstre. Nogle virksomheder undersøger også, hvordan AI udvikler sig for at levere kontekstuelle oplevelser, så indholdet ikke kun er personaliseret, men også er tilpasset den specifikke kontekst for hver brugers opgaver og ansvarsområder.

Andre prioriterede initiativer inkluderer at give slutbrugere en bred intranet løsning til at abonnere på sektioner, fællesskaber, sider, dokumenter, tags og mere. Når der er ny eller opdateret information inden for de personlige indstillinger, vil slutbrugeren blive underrettet og kan vælge at se indholdet eller bogmærke det til senere.

Nogle intranetejere afslører også planer om at tillade slutbrugere at konfigurere funktionerne, der vises på startssiden, hvilket muliggør en personlig og brugerkonfigurerbar intranetoplevelse.

At drive produktiviteten i det daglige arbejde


9. Styrket samarbejdsgovernance i Microsoft Teams

I 2024 fokuserer en markant trend inden for udviklingen af intranet på at forbedre samarbejdet og drive effektive projekter inden for Microsoft Teams. Byggende på momentum fra flere års øget brug af Teams, synes IT-professionelle nu besluttet på at styrke styringsaspekter for at gøre samarbejdet, især i projekter, mere effektivt.

Vi har erfaret, at organisationer aktivt søger forbedret support til at integrere officielle projektmodeller i Teams. Målet er at kombinere Teams' enkelthed med de styringsstrukturer, der er nødvendige for interne projekter, og skabe et problemfrit og effektivt samarbejdsmiljø. Dette aspekt inkluderer også strukturerede projektporteføljer for at give et overblik over projektrelaterede aktiviteter, der udføres inden for Teams-miljøet.

Andre planer, der synes at være undervejs, er at oprette essentielle egenskaber, politikker og skabeloner til oprettelse af nye samarbejdsteams, sikre konsistens og overensstemmelse med virksomhedens standarder.

Integration med forskellige Microsoft 365-værktøjer synes også at være en nøglekomponent, der fremmer engagementet med at optimere samarbejdet, projektstyring og overordnet effektivitet inden for Microsoft Teams-økosystemet.

10. At levere medarbejderservices til en hybrid arbejdsstyrke

Næsten alle survey-deltagere planlægger at udvikle deres intranet for at understøtte en forretningsmæssig landskab karakteriseret ved hybridteams og modeller for fjernarbejde. På lang sigt betragter de intranettet som en central hub i den digitale arbejdsplads, der tilbyder adgang til intern kommunikation, samarbejde, en række medarbejderservices og gnidningsfri integrationer med essentielle forretningssystemer.

Udover forbedringer inden for kommunikation og samarbejde har vi erfaret, at der er en voksende interesse for at integrere intranettet med kerneforretningssystemer som ServiceNow, Workday, Jira eller BI-portaler for at sikre et sammenhængende digitalt økosystem. Ved også at tilbyde dedikerede medarbejderportaler, såsom IT eller HR, udstyret med formularer, PowerApps og lavkode-apps, gør organisationer det muligt med problemfri selvbetjening og adgang til vitale data.

I 2024 forventer vi, at organisationer finjusterer kommunikations- og samarbejdsaspekterne af deres intranet til en fjernarbejdsstyrke, men også accelererer leveringen af medarbejderservices, forretningsapplikationer og data til den samme målgruppe.

Samme mål, nye initiativer

Her på tærsklen til 2024, tror vi, at de overordnede intranetmål forbliver de samme. Virksomhederne vil udvikle deres løsninger for at forbedre interne kommunikationspraksisser, øge medarbejderengagement, styrke brugeroplevelsen og øge produktiviteten i dagligdagen. Men vi forudser, at de ti trends ovenfor vil forme intranetlandskabet og bestemme, hvad virksomhederne prioriterer i fremtiden.

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i tendenserne eller vil vide mere om, hvordan Omnia kan udnerstøtte din virksomhed fremadrettet, så kontakt os for at have en dybdegående diskussion.

Vil du lære mere?

Du kan også bruge disse ressourcer:

BLOG POST: Intranet Excellence: 5 vigtige principper ved prisvindende intranet

CUSTOMER CASE: Resultatet overgår forventningerne da MAN Energy Solutions bliver digitaliseret med Omnia

DOCUMENT: At drive medarbejderengagement med et moderne intranet

VIDEO: A frontline workers case study

WEBINAR: How intranets support the HR and Leadership challenges of today