Sæt gang i medarbejdernes udvikling via intranettet

Intranettet er effektivt værktøj til at kommunikere med kollegaer, samarbejde og dele viden. Men det er også stedet, hvor alle ansatte kan samles på samme tid. Vi vil i dette oplæg forklare, hvordan du og hele din organisation kan udnyttet intranettet til sit maksimum.

Hvordan er den perfekte medarbejder? Er det en ivrig person, som taler dig efter munden og gør hvad der bliver sagt. Eller er det en person, som handler selv? Ønsker du en innovativ, engageret og drevet organisation, er sidstnævnte det bedste match.

Vi giver dig fire tips til hvordan du kan gøre medarbejderne mere selvstændige, initiativrige, kreative og mere modig. Kort sagt en medarbejder, som er mere iværksætterorienteret. Alle kan blive mere iværksætterorienteret med de rette betingelser og vejledning. Inden for visse begrænsninger. Det handler frem for alt om at styrke medarbejdernes selvtillid og engagement.

I større organisationer hvor fleksibelt og virtuelt arbejdet er tilladt, er intranettet uovervindelig.

1. Lyt til dine medarbejdere

Alle medarbejdere ønsker at blive set og hørt. Især har medarbejdere, som til dagligt står i fronten med tæt kundekontakt stor indsigt i, hvad dine kunder tænker og efterspørger. For at øge effektiviteten skal processer og forums afklares, så alle observationer og meninger kan tages hånd om på på den rigtige måde, af de rigtige mennesker.

På intranettet kan man f.eks. oprette diskussionsforums, hvor medarbejderen kan lave opslag, kommentere og dele refleksioner. Du kan lave et større forum for alle i organisationen, men man kan også oprette separate diskussionsforum til hver afdeling. Det vigtigste er at medarbejderne føler sig lyttet til og de nemt kan få feedback for deres bidrag. Hurtig feedback er afgørende medarbejdernes indsats.

Et diskussionsforum åbner også muligheden for at styrke organisationens interne relationer. Det er ikke kun opmærksomhed fra lederne, der betyder noget på arbejdspladen. I Gallup-artikel Why We Need Best Friends at Work, lyder det at kvinder er dobbelt så engageret på arbejdspladsen, hvis man har en kollega, som også er en tæt ven. Flere Gallup-undersøgelser peger i samme retning og viser at arbejdspladser med stærkt sammenhold skaber bedre resultater.

2. Gør det sjovt at arbejde 

Via intranettet kan du også stimulere medarbejder ved at arbejde med gamification. Med community badges kan du stimulere medarbejdernes aktivitet med point og præmier. Når en bruger skriver, deler eller kommenterer et indlæg, får han eller hun et antal point. Når brugeren rammer et bestemt niveau, modtager personen en præmie i brugerprofilen. Du kan dermed se, hvilke medarbejder som bidrager og har mest aktivitet i jeres diskussioner.

Ifølge en undersøgelse foretaget af TalentLMS, bliver 89% af brugerne mere produktive og 88% kan godt lide spilleelementet i gamification. Daniel Newman fra CMO Network, hævder, at de største fordele ved gamification er, at det giver øjeblikkelig feedback og at der ikke bliver forskelsbehandling. Flere medarbejder er bange for, at der kan opstå forskelsbehandling på arbejdspladen. Det forhindrer dem i at gøre deres bedste, fordi at det måske ikke vil blive bemærket. Med gamification får man et velstruktureret, og automatiseret scoringssystem, der belønner de digitale aktiviteter. Dermed er der ingen medarbejder som bliver overset.  

3. Tillid frem for kontrol

Det handler hovedsagligt om at skabe muligheder for, at den enkelte medarbejder kontinuerligt kan udvikle sig. Når medarbejderne udvikler sig og opnår succes, smitter det af på hele virksomheden. Det er resultatet af ​​alle individuelle resultater, der bestemmer virksomhedens fremtid.

For at øge udviklingen på arbejdspladsen, skal der åbnes op for kompetenceudvikling, karriereveje, mentorordninger og udviklingssamtaler. Der skal være en balance i at sætte grænser, men samtidigt at kunne frigive tøjlerne. Sættes der for mange grænser, kan medarbejderne blive ubeslutsomme og usikker på sine egne handlinger. Derfor er det vigtigt at give plads til frihed, inden for de grænser der er sat. På den måde styrkes engagementet og kreativitet hos medarbejderen.

Via intranettet kan du let skabe individuelle udviklingsstier og sætte grænser med plads til frihed for dine medarbejder. Dette kan gøres via de integrerede HR-løsninger som Agda og projekt- og samarbejdsprogrammerne som Microsoft Project, Trello og Planner. Programmerne hjælper medarbejderne med let at gennemskue resultater og mål, som kan være sat dag for dag og projekt efter projekt.

4. Feedback er nøglen til udvikling 

Du kan motivere en medarbejders udvikling og rykke til deres grænser, på mange måder. Et klap på skulderen og et ”godt arbejde”, hjælper kun til kort glæde. Konstruktiv feedback er nøglen til udvikling. Det skal være feedback, som beskriver nøjagtigt hvad personen har gjort godt og hvad personen kan gøre endnu bedre. 

Du kan også give dine medarbejder feedback i intranettets diskussionsforum, i de virtuelle samarbejdsrum, projektplaner eller på afsluttede opgaver. Det kræver naturligvis lidt mere engagement fra lederen, hvis man kun er vant til at give en kort lykønskning til teamet. Skal du styrke teamets adfærd og bringe deres udvikling og succes til et nyt niveau, skal det gøres ved at analysere og fremhæve hver enkelt præstation.

Søger du som leder, en mere resultatorienteret og struktureret måde at give feedback på, kan edison365ideas være løsningen. Det er løsning til idéstyring og hjælper til at stimulerer kreativitet og udvikling. Med edison365ideas kan du lave udfordringer til hele organisationen eller en specifik gruppe. Udfordringerne kan bestå af et problem der skal løses, et produkt eller en proces der skal forbedres eller forslag til en ny kampagne. På den måde udfordrer du dine medarbejder inden for de grænser du har sat og hjælper dem til at udvikle sig.