Brug analytisk data til at forbedre dit intranet

Virksomheder kan bruge analytisk data til løbende at forbedre deres intranet. Med en solid plan, et dedikeret team og stærke rapporteringsmuligheder så kan dit intranet opnå vedvarende succes og gavne din virksomhed.

Implementeringen af et succesfuldt intranet kræver mere end bare at designe en fed løsning. Hvad der sker efter lanceringen er afgørende og løbende forbedringer baseret på datadrevne beslutninger vil være nøglen til succes på den lange bane. Cyklussen med at drive adoption, måle resultater, forbedre løsningen og så starte cyklussen igen er med til at sikre, at intranettet udvikles og opfylder brugernes behov effektivt.

Målinger er vigtigt

Et intranets effekt kan måles eller vurderes på mange måder: spørgeskemaer, rundspørger, interviews og analyser af intranetdata. Virksomheder bør sætte mål for intranettet, der er afstemt med overordnede forretningsmål og etablere rapporteringsmuligheder der støtter en effektiv evaluering. Mål, tal og rapporter vil variere afhængigt af virksomheder, men fælles målepunkter er bl.a. brug, rækkevidde, interaktioner og aktivitet.

Udtrykket ”hvad der måles, bliver varetaget” passer perfekt til intranet. Ved at bruge analytisk data til at overvåge effekt, løsningens helbredstilstand og indholdsstatus er altafgørende for et intranets succes.

Her kan du se, hvordan du trin for trin kan implementere analytisk data på dit intranet for at forbedre løsningen og dens effekt over tid.

Trin til implementering af analytisk data på et intranet

Først skal du definere mål for dit intranet. Sæt klare målsætninger, der skitserer, hvad du gerne vil opnå, som f.eks. at forbedre intern kommunikation, booste medarbejderengagement eller drive produktivitet. Sørg for, at disse målsætninger understøtter virksomhedens bredere forretningsmål for at kunne prioritere indsatsen og retfærdiggøre resourcer der allokeres til intranetforbedringer.

Derefter skal du identificere nøglermetrikker og KPI’er der er relevante for dine mål. Overvåg brugsdata som f.eks. antallet af aktive brugere, sessionslængde og sidevisninger for at forstå, hvordan medarbejderne bruger intranettet. Mål engagementdata som f.eks. likes, kommentarer og delinger for at vurdere indholdsengagement og bedømme performance ved at følge visninger, læsninger og de nyeste opdateringer.

For at tilføre mere værdi til rapporterne så kan du segmentere dine brugere baseret på afdeling, rolle, lokation eller lignende kriterier. Dette vil hjælpe dig med at forstå, hvordan forskellige dele af organisationen bruger intranettet.

Når du har dine metrikker og segmenter på plads, så kan du begynde at samle data på brugerinteraktioner, aktivitet, indholdsperformance og andre relevante områder. Du kan konfigurere rapporterne til at passe til dine krav, skræddersy dem til at fremhæve de data, der betyder mest for din virksomheds mål. Brug de analytiske værktøjer til at automatisere rapportgenereringen og flage aktioner, der er nødvendige for at sikre, at indsigterne bliver brugt rettidigt.

På et moderne intranet kan du oprette tilpassede og målrettede rapporteringsområder. Hvert dashboard bør præsentere relevant analytisk data, der er skræddersyet til de specifikke interessenters behov, som f.eks. indholdsejere, IT administratorer og ledelsesteams. Hvis det er muligt, så bør du sikre, at disse dashboards viser data i realtid, så der kan tages rettidige beslutninger.

Sørg for, at evaluering er en tilbagevende del af dit intranetinitiativ, og det kan du gøre ved at have jævnlige inspektioner af nøgleindikatorer. Disse kan være ugentlige, månedlige eller kvartalsvise afhængigt af virksomhedens behov. Du skal huske at have fokus på data og indsigter, der nemt kan omdannes til handlingspunkter og derved identificere forbedringer som f.eks. opdatering af indhold, justering af navigationsstrukturer eller forbedre brugeroplevelsen.

Til sidst skal du sørge for at have en struktureret tilgang til evaluering og løbende forbedringer. Sørg for at justere metoder og raffinere rapporter til at forbedre din evne til at evaluere, hvordan intranettet hjælper virksomhedens performance.

Tag datadrevne beslutninger med Omnia

Omnia tilbyder kraftfulde muligheder for at måle intranettets effekt gennem indbyggede metrikker og rapporter, der er understøttet af fleksibiliteten i open-source produktet Matomo Core. Vores intranetpakke inkluderer et koncept med opsætning af analytisk data, der giver hver kunde fuldt ejerskab over og kontrol med deres data.

Omnias analytiske data inkluderer en række af widgets og rapporter med informationer som f.eks. brug, brugeradfærd, heatmaps, aktivitet i realtid og løsningsstatus. Alle rapporter kan tilpasses og skræddersyede dashboards kan sættes op til forskellige målgrupper. Med Omnia får du muligheden for at tage datadrevne beslutninger om forbedringer på intranettet.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du forbedrer dit intranet og dets effekt, og om hvordan Omnia hjælpe dig, så er du velkommen til at række ud til en af vores Omnia Coaches. At snakke med en erfaren ekspert er et godt første skridt på vejen mod strukturet evaluering.

Konklusion

Ved at følge trinnene ovenfor og bruge Omnias kraftfulde muligheder så kan virksomheder udnytte analytisk data til løbende at forbedre deres intranet. Ved at sætte klare mål, spore nøglemetrikker, segmentere brugere og jævnligt evaluere indsigter sikres det, at intranettet vedbliver at være et værdifuldt værktøj for medarbejderne.

Og husk ”hvad der måles, bliver varetaget” – og det gælder også for intranet. At evaluere performance vil sandsynligvis føre til, at værdien og effektiviteten af dit intranet øges.