Hvordan implementerer du Omnia?

Vi anbefaler altid, at Omnia-løsninger bliver etableret i projekter, der er tilpasset vores implementeringsproces

Installation og grundlæggende konfiguration af Omnia udføres på en dag eller to. Men som du ved, tager det lidt længere tid at etablere en moderne digital arbejdsplads, der giver medarbejderne støtte til det daglige arbejde. Derfor anbefaler vi både klienter og partnere at bruge modellen nedenfor til at planlægge og implementere projekter til introduktion af en løsning baseret på Omnia. 

Omnia implementation Process

Strategi

Vi anbefaler, at du starter med at udarbejde en gennemtænkt strategi, inden det er tid til at begynde at planlægge selve løsningen. Til at begynde med skal to spørgsmål besvares, for det første, hvilke effekter ønsker du at skabe i virksomheden, og hvordan kan du med den tiltænkte løsning opnå dette? Svarene på disse spørgsmål er af stor betydning, når man planlægger strukturen i løsningen, implementeringsprojektet, driftsorganisationen og formuleringen af nøgletal til evaluering og opfølgning.

I strategifasen, finder selve installation af Omnia også sted i udpegede miljøer.

Analyse og planlægning

Det næste trin i processen er at analysere og prioritere virksomhedens behov og beslutte, hvordan disse bedst kan imødekommes. Dette arbejde udføres ofte i en række workshops, hvor der træffes beslutninger om, hvordan Omnia konfigureres til at levere den ønskede funktionalitet.

Vi anbefaler, at der også planlægges migration, uddannelse, intern kommunikation og udrulning i denne fase.

Forberedelse og validering

I denne fase konfigureres løsningen i henhold til forretningsforhold, behov og mål. Dette arbejde udføres ofte trin for trin med regelmæssig verifikation og ofte også ved at engagere brugere i en eller anden form for pilot.

Parallelt med dette arbejde udføres også andre aktiviteter for at forankre løsningen i organisationen og skabe betingelserne for en vellykket lancering.

Implementering

Denne fase inkluderer migrering af eksisterende og oprettelse af nyt indhold i løsningen, træning for administratorer og redaktører og forberedelse af introduktion og træning for brugere. I denne fase skal ledelsesteamet være aktiveret for at give forudsætningerne for planlægningsarbejdet, der skal udføres ved og efter lanceringen.

Udrulning

I denne fase udføres aktiviteter for at tilskynde brugerne til at bruge den nye løsning. Dette kan omfatte information, træning, støtte fra ambassadører, gode eksempler fra ledere eller andre ting, der anses for passende i din organisation.

I denne fase anbefaler vi, at der skal være en organisation klar til at kunne håndtere spørgsmål og anmodninger fra brugere, og i nogle tilfælde hurtigt tilpasse løsningen til nye behov i virksomheden.

Overlevering og projektafslutning

Når løsningen bliver lanceret, og brugerne har taget den i brug, er det tid til at afslutte implementeringsprojektet og foretage en struktureret overlevering af løsningen til dem, som skal forvalte den. Naturligvis skal nødvendig dokumentation være tilgængelig til yderligere forvaltning, og det samme gælder information om de ønskede ændringer i løsningen, som er modtaget i forbindelse med lanceringen.