Øg produktiviteten og medarbejdernes engagement

 

Omnia er et alsidigt produkt, der kan hjælpe dig med at
etablere en række forskellige løsninger.

 

Book en demo

Intranet

Intranettet er et redskab til at skabe produktivitet og medarbejderengagement. Et intranet kan sikre, at medarbejderne ved, hvad der foregår, kan give let adgang til de informationer, der er nødvendige for deres daglige arbejde, og det giver mulighed for et godt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen.

Omnia giver dig værktøjer til en målrettet kommunikation, strømlinet samarbejde og governance, der kan hjælpe dig med at levere en bedre brugeroplevelse på alle enheder. 

 

Håndtering af viden 

I dag er der flere organisationer, der driver initiativer, så de kan implementere en mere struktureret tilgang til intern viden for medarbejdere for at kunne nå taktiske og strategiske mål.

Omnia understøtter processer, der hjælper med at kategorisere, finde, bruge, dele og forbedre information på den digitale arbejdsplads, så du kan udnytte viden på den bedst mulige måde i netop din organisation.

Kvalitetsledelse og kontrol

Du kan forbedre driften og kundetilfredsheden ved at implementere et system, som kan styre kvaliteten af produkter og tjenester, der leveres til dine kunder.

Omnia kommer med support til at publicere og håndtere processer, dokumenter og issues i løbet af definerede livscyklusser, som hjælper med at overholde compliance krav. Omnia kan styre organisationens politikker, procedurer og er i praksis i stand til at hjælpe med at opfylde kravene til, at din organisation kan overholde ISO-standarder og forbedre kvaliteten af jeres produkter og tjenester generelt.

Omnia Kommunal

Omnia Kommunal er et kommunalt intranet og en digital arbejdsplads, som er tilpasset særligt til vidensdeling i kommuner.

Omnia Kommunal har særligt fokus på at skabe dialog på tværs i kommunen mellem alle typer af medarbejdere, blandt andet ved at understøtte samarbejde mellem administrativt personale og dem, som arbejder decentralt i fx ældreplejen eller skoleområdet.

Omnia Kommunal understøtter en lang række områder, fx også de mobile medarbejdere, som kan tilgå den digitale arbejdsplads via telefon eller tablet.

Læs mere

Den digitale arbejdsplads

Hvordan forvandler du et fragmenteret landskab af applikationer til en samlet oplevelse for medarbejderne? I en søgen efter en løsning kan intranettet spille en vigtig rolle som omdrejningspunkt for de værktøjer og ressourcer, organisationen allerede har. Ud over at fremme intern kommunikation, politikker og best practice, samarbejde og social interaktion kan den digitale arbejdsplads skabe initiativer til at håndtere vigtige dokumenter, projekt- og porteføljestyring, strukturere vidensdeling, og give løsninger til at overholde kvalitet og informationssikkerhed. Alt sammen selvfølgelig i problemfri integration med ældre systemer.

Den digitale arbejdsplads kan hjælpe medarbejderne med at få tingene gjort effektivt. Og den intuitive, personaliserede og opgaveorienterede oplevelse vil helt sikkert hjælpe.

Informationssikkerhed

 

Hver dag vokser behovet for at beskytte information inden for din virksomhed. Historisk set har arbejdet med at håndtere digitale trusler været fokuseret på infrastrukturbaseret beskyttelse, men i dag kræver det en mere omfattende tilgang.

Omnia leverer kapacitet, der kan hjælpe dig med at implementere en løsning til at opfylde ISO 27001-standarden med sikkerhedskontrol, risikostyring, afvigelsesstyring og kontinuerlig forbedring.

Projekthåndtering

 

I dag bliver meget arbejde udført i projekter med mange involverede medarbejdere. Derfor er der også et stigende behov for at styre og overvåge projekternes fremdrift. Omnia har funktioner, der kan hjælpe dig med at implementere projektmodeller og metoder, levere dokumentskabeloner, struktur, opgavehåndtering og visualisere projektporteføljer.

Hvad vil flere projekter, der når deres mål inden for tid og budget, betyde for din organisation?

Dokumenthåndtering

Det kan være en udfordring at håndtere dokumenter på en effektiv måde på den digitale arbejdsplads. Med Omnia kan du nu implementere en løsning til at styre dokumenterne, der er tilpasset definerede livscyklusser og centrale politikker for hele organisationen. På den måde kan du slippe for et dokumentkaos og gøre søgningen i dine dokumenter markant bedre.

Vil du have en demo?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en demonstration af Omnia.