Omnia Kommune

Et intranet særligt tilpasset til kommuner.

Omnia Kommunal - Intranet til kommuner

Med erfaring fra flere kommuner, har vi skabt en implementeringsproces som passer godt til en kommunal organisation, hvor der er mange interessenter. Vi har desuden også skabt en variant af vores intranet produkt Omnia, som vi ved fungerer godt i en kommunal kontekst, men særlige funktioner at nå ud til hele skoleområdet og de øvrige decentrale institutioner

Målrettet kommunale behov

Precio Fishbone har etableret en digital arbejdsplads og nyt kommune intranet baseret på Office 365 og Omnia Intranet til Hillerød Kommune. Løsningen er målrettet kommunale behov og giver et fundament for bedre digitalt samarbejde og dialog i kommunen.

Med Omnia giver vi kommuner en mulighed for at arbejde mobilt og at mindske afstanden mellem rådhuset og kommunens institutioner og får dermed nødvendig viden lettere ud til den enkelte medarbejder, som dermed bliver bedre til at servicere borgerne.

Hillerød Kommune

“Vi har valgt Omnia intranet, da det lever op til mange af de ønsker og mål vi havde med et nyt intranet for Hillerød Kommune. Omnia giver mulighed for at skabe en dialog blandt medarbejderne og på tværs i organisationen mellem kommunens mange enheder. 

Hilda, som vores nye intranet er døbt, er blevet godt modtaget. Mange har givet udtryk for, at det er et levende og brugervenligt intranet, og de er positive overfor de nye muligheder for dialog og samarbejde. Vi er stadig i en proces med at lære systemet at kende, men det er mit indtryk, at vores redaktører også har taget Omnia til sig, da det er nemt at redigere i.”

Ulla Iess Andersen, Projektleder & Kommunikationskonsulent, Hillerød Kommune

Læs om projektet her

Intelligente funktioner og brugervenlige værktøjer

Omnia Intranet er en veldesignet løsning bestående af skabeloner, intelligente funktioner og brugervenlige værktøjer, som samlet set giver brugeren et færdigt koncept for hvordan man bedst muligt arbejder i Office 365 og SharePoint.

Hele løsningen er tilpasset for at forenkle og effektivisere brugerens dagligdag, uanset om det er slutbrugeren, redaktøren eller administratoren.

Kommunikation

Kommunikation målrettet til den enkelte medarbejder
Intern dialog omkring opgaver
Kommunikation mellem projektmedlemmer
Kommunikation direkte til lærere i Aula

Samarbejde

Projekt samarbejde
Samarbejde i enheder og afdelinger
Samarbejde mellem rådhus og decentrale enheder
Dokumentsamarbejde
Samarbejde med eksterne

Medarbejdere

Telefonbog
Find kollega efter kompetence
Deltag i interne sociale netværk
Følg indhold
Personaliseret information
Dialog og chat

Brugervenlighed

Intuitivt og nemt at gå til
God redaktør oplevelse, nemt at lære
Tilgang via mobil og tablet
Ekstern adgang for lærere og andre ansatte

Struktur

Rettighedsstyret
Fleksibel struktur
Nem brug af metadata
Nemt at finde indhold med "hurtig søgning"

Værktøjer

Digitale arbejdsgange
Automatisering
Personlige produktivitetsværktøjer
Notifikationer
Nemt digitalt samarbejde for alle

Nemt og fleksibelt. Alle steder.

Omnia Intranet giver brugeren tilgang til relevant information, intelligente funktioner, kollegaer, dokumenter og samarbejdsrum - altid og alle steder. På mobilen, tablet eller PC.

Omnia Intranet er en responsiv løsning som bygger på Office 365 og SharePoint Online.

Bliv klogere på Omnia - se videoen

Særligt til vidensdeling i kommuner

Omnia Kommune er et kommune intranet og en digital arbejdsplads som er tilpasset særligt til vidensdeling i kommuner.

Omnia Kommune har særligt fokus på at skabe dialog på tværs i kommunen mellem alle typer af medarbejdere. Blandt andet ved at understøtte samarbejde mellem administrativt personale og dem som arbejder decentralt i fx ældreplejen eller skoleområdet.

Omnia Kommune understøtter også de mobile medarbejder, som kan tilgå den digitale arbejdsplads via telefon eller tablet. Samt en lang række andre områder, som du kan læse om nedenfor.

Evalueret som det bedste intranet i verden

Omnia Kommune bygger på vores standard løsning Omnia Intranet, som er evalueret som det bedste intranet produkt til Office 365 og SharePoint i verden.

I den mest omfattende uvildige undersøgelse på markedet foretaget af Clearbox Consulting, er Omnia Intranet vurderet som den bedste løsning blandt de 34 førende produkter på markedet.

Oplev, hvordan Omnia kan hjælpe dig!

Vil du forbedre din digitale arbejdsplads, men er i tvivl om, hvor du skal begynde? Vil du gerne vide mere om Omnia eller se en produktdemo? Kontakt os, vi er her for at hjælpe.